KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Home / Genel / KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Yurt Dışı Pazar Destek Programının Amacı

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

% 30 Geri Ödemeli

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 

Gider Adı Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL) Açıklama
Personel Giderleri 90.000 Proje kapsamında istihdam edilecek personel giderleridir.

Asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Donanım Giderleri 50.000 Proje kapsamında satın alınacak donanım giderleri
Yazılım Giderleri 50.000 Proje kapsamında satın alınacak yazılım giderleri. Yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Tanıtım Giderleri 100.000 Pazarlara yönelik tanıtım giderleri
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000 Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahatlerde işletme sahibi, ortağı veya çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri
Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000 Test, analiz ve belge alımına yönelik giderler
Diğer Hizmet Alım Giderleri 100.000 ·         Eğitim ve danışmanlık giderleri

·         Tasarım giderleri

·         Yurtdışı marka tescil giderleri

·         İhracata konu ürünün veya ürün numunesinin nakliye giderleri

·         Diğer hizmet alımları giderleri

 

 • Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.
 • Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.
 • Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez
 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • Proje kapsamında desteklenerek satın alınan donanım ve yazılımın mülkiyeti, işletme tüzel kişiliğine ait olup, proje başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler için bu madde hükümleri uygulanmaz.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya “Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda” yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

 

Yurtdışı pazar destek programı ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Start typing and press Enter to search